Alginian w mięsie

ZASTOSOWANIE  ALGINIANU W MIĘSIE

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI O ZASTOSOWANIACH ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W NASTĘPNYCH ROZDZIAŁACH.

ALGINIAN W MIĘSIE

Alginian stosuje się do mięsa, w przypadku którego wymagane jest żelowanie bez ogrzewania. Alginian zapewnia miękką lub twardą konsystencję oraz wiąże ze sobą surowe mięso i tłuszcz.

Alginian jest zwykle stosowany w systemie samożelującym, składającym się z wysoce rozpuszczalnego alginianu, jonu żelującego i środka spowalniającego żelowanie. Samożelujący system alginianowy jest zwykle używany w następujących zastosowaniach:

 1. EMULSJE TŁUSZCZOWE
 2. EMULSJE SKÓRNE
 3. EMULSJE OLEJOWE
 4. STABILIZACJA MDM
 5. RESTRUKTURYZACJA MIĘSA

W przypadku emulsji: tłuszczowych, skórnych i olejowych oraz stabilizacji MDM normalną praktyką jest przygotowanie emulsji dzień wcześniej. Następnego dnia zżelowaną emulsję można traktować jako stały blok i dodać do innej emulsji.


Typical alginate advantages in these Typowe zalety alginianu w tych zastosowaniach to:

 • Lepsze wiązanie wody i lepsza wydajność
 • Lepsza tekstura
 • Lepsza krajalność
 • Lepsza wydajność gotowania
 • Lepsza stabilność zamrażania/rozmrażania
 • Mniejsza synereza
 • Lepsza emulgacja
 • Zamiana tłuszczu