Nabiał

Kluczowym składnikiem produktów mlecznych jest karagen. Zapewnia on wysoką efektywność nawet w bardzo małych dawkach.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI O ZASTOSOWANIACH ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W NASTĘPNYCH ROZDZIAŁACH.

ZASTOSOWANIE  W NABIALE

NABIAŁ

Karagen wzmacnia i wchodzi w interakcje z innymi składnikami produktów mlecznych. 

Produkty mleczne są wytwarzane przez obróbkę na zimno lub ciepło, a karagen doskonale pasuje do obu tych metod.

Karagen reaguje z otaczającymi białkami i kationami, zapewniając różne tekstury, od elastycznej do twardej i od miękkiej do jędrnej, w zależności od rodzaju karagenu. Karagen można stosować w takich produktach, jak:

  1. MLEKO CZEKOLADOWE
  2. NAPOJE SMAKOWE NA BAZIE MLEKA
  3. NAPOJE WSTRZĄŚNIĘTE NA ZIMNO NA BAZIE MLEKA

Typowe zalety karagenu w tych zastosowaniach to:

  • Lepsza lepkość
  • Lepszy profil smakowy i wrażenie w ustach
  • Poprawa cech użytkowych produktu w danym zastosowaniu
  • Zapobieganie sedymentacji/wytrącaniu