Najczęściej zadawane pytania

OTWÓRZ MENU GŁÓWNE, ABY NAWIGOWAĆ DALEJ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PYTANIA  I ODPOWIEDZI

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest karagen i alginian?

  Zarówno karagen, jak i alginian to naturalne stabilizatory pozyskiwane z wodorostów. Oba są wysoce skutecznymi środkami wiążącymi wodę, które umożliwiają dostosowanie tekstury, doznań smakowych i ogólnego wyglądu produktu do potrzeb konsumenta.

 • Jakie są zalety zarówno alginianu, jak i karagenu?

  Alginiany są zwykle używane w zastosowaniach wymagających utwardzania/żelowania w niskich temperaturach. Żel wykonany z alginianu i wapnia jest nieodwracalny termicznie. Większość karagenów wymaga obróbki termicznej w celu rozpuszczenia, a następnie zżelowania. Żel karagenowy jest zawsze termicznie odwracalny.

 • Kiedy wybrać karagen kappa, karagen iota, karagen lambda?

  Wszystko zależy od tego, czego oczekuje się od produktu końcowego:

  • Karagen kappa tworzy twardy i kruchy żel
  • Karagen jota tworzy elastyczny żel 
  • Karagen lambda zapewnia przyjemną i gładką, bardzo lepką konsystencję


  W wielu przypadkach te trzy właściwości są wykorzystywane w różnych kombinacjach, w zależności od zastosowania. Niektóre karageny są rozpuszczalne na zimno, natomiast większość wymaga rozpuszczenia w procesie gotowania.

 • Dlaczego do przetworów z użyciem karagenu i alginianu dodaje się dodatkowe sole żelujące, cukry i sekwestranty?

  Szybka i oczywista odpowiedź brzmi: aby osiągnąć niskie koszty. Żeby dokładniej odpowiedzieć na to pytanie, należy stwierdzić, że dodanie soli żelujących i sekwestrantów umożliwia wytworzenie samożelującego systemu alginianowego. Dodanie soli, cukrów oraz soli żelujących poprawia dyspergowalność karagenu i optymalizuje proces żelowania.

 • Jakie są typowe stężenia karagenu i alginianu w produktach spożywczych?

  Obie substancje są stosowane w bardzo niskich stężeniach. Rzeczywiste stężenie zależy od rodzaju produktu i rzeczywistego zastosowania. Stężenie wynosi około 0,03% w mleku czekoladowym i od 0,3% do 0,8% w produktach mięsnych.

 • Ile wody może związać karagen i alginian?

  Karagen i alginian niezwykle skutecznie i silnie wiążą wodę. W zależności od wymaganej tekstury mogą związać ilość wody od 50 do 200 razy większą niż ich własna masa.

 • Czy karagen toleruje niskie wartości pH?

  Tak, w odpowiednich warunkach. Na przykład, jeśli karagen zostanie poddany działaniu długotrwałej obróbce w wysokiej temperaturze i niskiego pH, ulegnie degradacji i utraci swoje właściwości. Nie traci jednak swoich właściwości, jeśli przez krótki czas jest wystawiony na działanie wysokiej temperatury i niskiego pH.

 • Jak należy oznaczać alginian?

  Własne oznaczenia składników na etykietach stanowią odpowiedzialność poszczególnych klientów. Problem często pojawia się, gdy alginian sodu (E401) jest dodawany do żywności, która została zżelowana z substancją zawierającą wapń, ponieważ przekształca się on w alginian wapnia (E404). Można postawić prostsze pytanie: czy powinniśmy oznaczyć dodany alginian (E401), czy spożyty alginian (E404)? Firma EUROGUM zaleca oznaczanie wszystkich składników, które deklarujemy w naszym arkuszu danych.